Sveika gyvensena

Vykdome projektą "Sveika mokykla - sveika šeima".
Viena iš prioritetinių mokyklos krypčių - sveikatingumo ugdymas.
Sveikata nėra vieną kartą duota ir nekintama. Sveikatos ugdymas, stiprinimas ir tausojimas vyksta visą žmogaus gyvenimą, o ypač aktyviai - kritiniais tarpsniais. Vienas iš jų - paauglystė.
Mokykloje šiais metais vykdoma programa "Sveika šeima - sveika mokykla". Už šios programos vykdymą atsakinga mokyklos sveikatingumo komisija, susidedanti iš 7 asmenų. Komisijos vadovė - Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Regina Rimkienė. Programos esmė - teikiant informaciją ir žinias, praktinėje veikloje formuoti sveiko gyvenimo įgūdžius.
Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui realizuoti savo galimybę būti sveikam.
Didelį dėmesį skiriame kūno kultūrai. Atsižvelgdami į tėvų ir mokinių pageidavimus, 5-10 kl. mokiniams sudarome sąlygas lankyti sporto būrelius pagal kiekvieno mokinio pomėgius.
Mūsų mokiniai, vadovaujami kūno kultūros mokytojos Gitanos Jurgelevičienės išmoko labai gerai žaisti žolės riedulį. Su Josvainių vid. m-klos komanda dalyvauja net respublikinėse žolės riedulio varžybose.
Pradinių klasių mokiniai labai mėgsta žaisti kvadratą, vyresnieji - krepšinį. Mokiniai treniruojasi ne tik po pamokų, bet 3 kartus per savaitę kartu su kaimo jaunimu renkasi į sporto salę.
Mergaičių pageidavimu, vieną iš pasirenkamųjų dalykų įvedėme choreografiją.
Choreografiją - kaip pamoką - pagal pamokų tvarkaraštį lanko mokiniai nuo 2 iki 10 klasės. Po pamokų geriausi šokėjai treniruojasi 1-4 ir 5-10 kl. šiuolaikinių šokių grupėse. Aerobiką lanko ir mokinių mamos.
Didelį dėmesį kreipiame į sveiką mitybą ir burnos higieną. Kiekvienais metais pradinių klasių mokiniai dalyvauja "Blendamed" konkurse ir gauna higienos priemonių. Mokytoja R.Fedosiukienė vadovauja pradinių klasių sveikatingumo būreliui "Sveika mityba". Apie sveiką mitybą yra sukaupta daug literatūros mokyklos bibliotekoje.
Mokyklos valgykloje visi džiaugiasi puikiai paruoštais patiekalais, kurie termosuose vežami ir į Skaistgirių bei Vainikų skyrius.
Pradinukai geria pieną ir sako, kad jis skanesnis nei namuose.
Mokykla dalyvauja Nusikalstamumo prevencijos programos konkurse. Gavo finansavimą (900 Lt). Šiais mokslo metais vykdo projektą "Kaip apsaugoti save ir kitus nuo žalingų įpročių?". Projektui vadovauja prevencinio darbo grupė, vadovaujama socialinės pedagogės Liudmilos Korsakovos. Tikime, kad projekto programa, jos įgyvendinimas padės apsaugoti mokinius ir kitus kaimo bendruomenės jaunuolius nuo žalingų įpročių. Tai nebus lengva, tačiau skatins bendrauti su įvairiomis įstaigomis, aktyvinti mokinių mąstymą, įdomiau organizuoti popamokinę veiklą.
Pradinių klasių mokiniai dalyvauja "Voveriuko Baltadančio" programoje. Gydytoja-stomatologė mokinius supažindino su dantų priežiūros priemonėmis, padengė dantukus silantais.


      
Mokyklos mokiniai tradicinėje rudens sveikatingumo šventėje