MOKYTOJAI

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Mokomieji dalykai
1. Aldona Juškienė Direktorė, matematikos  vyresnioji mokytoja, „Kraštotyros“ būrelio vadovė Matematika, „Kraštotyros“ būrelis
2. Milda Rimdienė Direktorės pavaduotoja ugdymui, istorijos vyresnioji mokytoja Istorija
3. Asta Butrimaitė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, 5 ir 6 klasės auklėtoja Lietuvių kalba
4. Judita Kišonaitė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, „Literatų“ būrelio vadovė, 10 klasės auklėtoja Lietuvių kalba
5. Virginija Sinickienė Rusų kalbos vyresnioji  mokytoja Rusų kalba
6. Romualda Poškienė Ekonomikos mokytoja, bibliotekininkė Ekonomika
7. Marius Jakubonis Muzikos mokytojas, muzikos būrelio vadovas Muzika, muzikos būrelis
8. Birutė Naruševičienė Fizikos vyresnioji mokytoja Fizika
9. Marytė Srėbalienė Matematikos vyresnioji  mokytoja Matematika
10. Virginija Šilkaitienė Technologijų  vyresnioji mokytoja, technologijų būrelio vadovė Technologijos, technologijų būrelis
11. Zigmas Rimidis Geografijos vyresnysis mokytojas, „Jaunųjų geografų ” būrelio vadovas Geografija, Žmogaus sauga, „Jaunųjų geografų“ būrelis
12. Henrikas Juškus

Technologijų vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų ir etikos mokytojas, technologijų būrelių vadovas. Informacinių technologijų operatorius

Technologijos, informacinės technologijos, etika, technologijų būrelis
13. Gitana Jurgelevičienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė, žolės riedulio    būrelių vadovė Kūno kultūra, žolės riedulio būrelis
14. Vida Sirtautienė Biologijos ir tikybos mokytoja Biologija, tikyba
152. Zita Patašienė Chemijos mokytoja metodininkė Chemija
16. Vilma Rėkienė 1-4 klasės mokytoja metodininkė, „Lutučiukų“ būrelio vadovė Pradinis ugdymas, „Lutučiukų“ būrelis
17. Edmondas Jakas Kūno kultūros vyresnysis mokytojas Kūno kultūra
18. Sandra Skalskytė Vokiečių kalbos mokytoja Vokiečių kalba
19. Dovilė Aniulienė Dailės mokytoja,  dailės būrelio vadovė Dailė, dailės būrelis
20. Rita Kerzienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 4 klasės mokytoja, šokių būrelio vadovė Pradinis ugdymas, šokių būrelis
21. Dalia Murauskienė

Vyresnioji specialioji pedagogė,
8 klasės auklėtoja

 
22. Liudmila Korsakova Vyresnioji socialinė pedagogė, 7 klasės auklėtoja,  mokinių tarybos vadovė  
23. Lina Bakšenskienė

Anglų kalbos mokytoja, 9 klasės auklėtoja

Anglų kalba
24. Rasa Miniotaitė Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba
25. Živilė Vaidotienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 2-3 klasės mokytoja, „Dramos“ būrelio vadovė

Pradinis ugdymas, „Dramos“ būrelis
26. Aldona Draudvilienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 1-4 klasės mokytoja, jaunųjų literatų būrelio vadovė Pradinis ugdymas, jaunųjų literatų būrelis
27. Rita Fedosiukienė Priešmokyklinio ugdymo grupės vyresnioji mokytoja Mišrus priešmokyklinis ugdymas