Kunionių pagrindinė mokykla

Mokyklos himnas

Kur Šušvė, kur lygumos plačios,
Kur mažas miškelis laukų,
Mokykloj kaip mylimą svečią
Sutiks Jus bet kokiu laiku
 

Mokyklos emblema   

            Čia skamba dainos, čia žydi gėlės,
            Pirmoji meilė užgimsta čia.
            Kunionius metęs – sugrįši vėlei
            Arba ilgėsies jų paslapčia.
 

Dienas, čia praleistas, minėsim,
Nors daugelis metų praeis,
Takelį, kur vaikščiojom dviese,
Apkritusį ievų žiedais.
 

 

 

 

            Žodžius ir veidus, mokyklos sienas
            Ilgai sapnuosim tylioj nakty,
            Nors ir nuklysim toli ne vienas,
            Nors mūsų vietą užims kiti.
 

Mokyklos herbas     

Nerasim geriau kaip mokykloj,
Ir niekas taip mūsų nemylės,
Bet gervės išskrisdamos klykia
Iš savo jaunystės šalies.
 

            Bet grįžta gervės, šalpusniui žydint,
            Ir mes čia grįšim ne vienąkart,
            Kas ugdė kūną ir sielą gydė
            Nuoširdžiai ačiū visiems ištart.
 

 


                             Muzika mok. R. Račkaitytės
                                       Žodžiai mok. A. Majaus